český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
 HIGH-TECH ROZPOUŠTĚDLA PRO ROZPOUŠTĚNÍ KOMPOZITŮ

 

STRATIFIKACE

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění válců a aplikačních nástrojů pro kontaktní stratifikaci, stříkacích zařízení pro mechanizovanou stratifikaci, pro zpracování polyesterových a epoxidových pryskyřic.

NEUTRALÈNE® RG 30 má optimalizovanou rychlost odpařování, která umožňuje účinné působení i na vysoce reaktivní pryskyřice s krátkým TECAM tvrzením v trvání několika minut.

 

PRYSKYŘICE UPR

Alifatické homopolymery PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatické kopolyestery PEA PBS

Semi-aromatické kopolyestery FBT PTT PEN

Aromatické homo- a kopolyestery Polyakryláty

Hybridní vinylestry polyestery – epoxidy

 

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Epichlorydrin ECH

Bisfenol A BPA

Alifatické glykoly

Fenolické Novalaky

O krezoly

Hydantoiny (močovinové glykoly)

Bromidy, akryláty

 

EPOXIDOVÁ TVRDIDLA

Polyizokyanáty DDM MDA

Alifatické aminy

Bezvodý

TGIC (triglyceridové izokyanáty)

 

NÁTĚRY

NEUTRALENE RG 30  IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester.  Dissolvant polyester.

Rozpouštění a čištění zařízení pro nanášení gelových nátěrů pro formování nebo konečnou úpravu, včetně plněných a hybridních. Čištění stříkacích pistolí a stříkacích strojů namáčením nebo cirkulací. Dobrá kompatibilita s těsněními

 

NAVÍJENÍ VLÁKEN - PULTRUZE

Čištění zásobníků pryskyřice, raznic a ok

 
PŘEDEM IMPREGNOVANÉ
Kompletní čištění nádrží, přírub, potrubí při výměně receptur a ručního vybavení, jako jsou kroužky, špachtle, škrabky

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE