český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
HIGH-TECH ROZPÚŠŤADLÁ NA ROZPÚŠŤANIE KOMPOZITOV

 

STRATIFIKÁCIA

OBLASTI POUŽITIA

Čistenie valcov a aplikačných nástrojov na kontaktnú stratifikáciu, striekacích zariadení na mechanizovanú stratifikáciu, na nanášanie polyesterových a epoxidových živíc.

NEUTRALENE® RG 30 má optimalizovanú rýchlosť odparovania, ktorá umožňuje účinné pôsobenie aj na vysoko reaktívne živice s krátkym TECAM tvrdnutím v trvaní niekoľkých minút.

 

ŽIVICE UPR

Alifatické homopolyméry PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatické kopolyestery PEA PBS

Semi-aromatické kopolyestery FBT PTT PEN

Aromatické homo- a kopolyestery – polyakryláty

Hybridné vinylestery polyestery – epoxidy

 

EPOXIDOVÉ ŽIVICE

Epichlorhydrín ECH

Bisfenol A BPA

Alifatické glykoly

Fenolické novolaky

O-krezoly

Hydantoíny (močovinové glykoly)

Bromináty, akryláty

 

VYTVRDZOVANÉ EPOXIDOVÉ ŽIVICE

Polyizokyanáty DDM MDA

Alifatické amíny

Základné anhydridy

TGIC (triglyceridy izokyanátov)

 

NÁTERY

NEUTRALENE RG 30  IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester.  Dissolvant polyester.

Rozpúšťanie a čistenie zariadenia na nanášanie gélových náterov na formovanie alebo konečnú úpravu, vrátane plnených a hybridných. Čistenie striekacích pištolí a striekacích strojov namáčaním alebo cirkuláciou. Dobrá kompatibilita s tesneniami

 

NAVÍJANIE VLÁKIEN – PULTRÚZIA
Čistenie zásobníkov živice, razníc a ôk
 
PREDIMPREGNOVANÉ
Kompletné čistenie nádrží, prírub, potrubia pri výmene receptúr a ručného vybavenia, ako sú krúžky, špachtle, škrabky

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE